Personvernerklæring

Personspesifikk informasjon

Personspesifikk informasjon er opplysninger om personlige eller saklige forhold som angår en bestemt eller bestemmelig faktisk person. Slike opplysninger inkluderer personlig informasjon som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Innhenting og bearbeidelse av personspesifikk informasjon

Når du besøker nettsidene våre, lagrer internettserveren vår av hensyn til systemsikkerheten rutinemessig midlertidig informasjon knyttet til dine aktiviteter på siden. Til denne informasjonen hører blant annet IP-adressen din, dato og varighet for besøket på siden, oversikt over hvilke av våre sider du besøker, informasjon om hvilken nettleser og hvilket driversystem du benytter, samt hvilken webside du var på før du besøkte vår hjemmeside. Personspesifikke oppgifter som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil ikke bli registrert, bortsett fra hvis disse opplysningene blir gitt frivillig, for eksempel i forbindelse med registrering, bestilling, spørreundersøkelser, konkurranser eller andre henvendelser.

Bruk og videreformidling av personspesifikk informasjon

Personspesifikke opplysninger som du har gjort tilgjengelig for oss blir utelukkende brukt av tekniske grunner relatert til praktisk administrasjon av nettsiden og for lettere å kunne betjene kundene våre. Som regel vil bruk av personspesifikk informasjon være relatert til effektuering av kundebestillinger eller svar på kundehenvendelser. Vi verken selger eller videreformidler dine personlige opplysninger til en tredjepart.

Merknader om databehandling

CLP-Trading innhenter kundeinformasjon i forbindelse med effektuering av bestillinger. Behandling av kundespesifikk informasjon foretas av vår tjenesteleverandør Afterbuy (VIA Online GmbH i Krefeld). Personspesifikk informasjon vil kun bli videreformidlet til Afterbuy i forbindelse med effektuering av internettbestillinger. Detaljer angående Afterbuys personvern samt VIA Online GmbHs personvernerklæring finnes under følgende link: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.html.Personspesifikk informasjon vil i tillegg bli videreformidlet til transportselskaper i forbindelse med effektuering av leveringer, og kun i den grad det er påkrevet for å kunne levere varen.

Uten kundens samtykke vil CLP-Trading kun innhente, bearbeide og benytte kundeinformasjon i den grad det er nødvendig for å kunne effektuere kjøpskontrakten.

Etter at kontrakten har blitt fullbyrdet og fullstendig betaling mottatt vil kundeinformasjon bli lagret i henhold til oppbevaringsfrister fastsatt av skatte- og handelslover. Etter at disse fristene er utløpt vil denne informasjonen bli slettet, med mindre kunden uttrykkelig har tillatt fortsatt bruk av denne informasjonen.

CLP-Trading benytter ikke kundeinformasjon til reklameframstøt eller markedsundersøkelser uten kundens samtykke til dette.

Som kunde har du til enhver tid mulighet til å henvende deg til oss for å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, samt endre eller slette disse opplysningene. Du kan kontakte oss på e-post: info@clp.de eller pr. post/fax

Bruk av Cookies

For å gjøre nettsiden vår mer attraktiv og tilrettelegge for bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte "Cookies" på noen av sidene våre. Cookies er små tekstdatafiler som lagres på maskinen du benytter for å få tilgang til siden vår. Enkelte av de cookies vi benytter oss av kalles "session cookies", og blir slettet igjen idet du avslutter nettleseren din (med andre ord når du lukker nettvinduet ditt). Andre cookies, såkalte "persistent cookies" forblir på maskinen din og gjør det mulig for oss eller våre partnere å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk. Du kan innstille nettleseren din slik at du blir informert om det når cookies lagres på maskinen din. På denne måten kan du selv ta stilling til om du vil godta eller avvise nedlasting av cookies i hvert enkelt tilfelle. Du kan også velge å utelukke visse cookies på permanent basis. Hvis du velger å avslå nedlasting av cookies kan nettsiden vår få begrenset funksjonalitet.

Innsynsrett

Ved skriftlig henvendelse kan du bli informert om hvilke personspesifikke opplysninger om deg (som for eksempel navn og adresse) vi har lagret. I henhold til tysk lov om personvern har du rett til vederlagsfritt innsyn om hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Denne retten inkluderer også rettelser, sperring eller sletting av disse opplysningene.

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstdatafiler som lagres på datamaskinen din, som brukes til å foreta analyser om bruk av nettsiden vår. Informasjon om bruk av nettsiden som oppdrives gjennom denne tjenesten blir som regel overført til Google's server i USA og lagret der.

Hvis du har aktivert IP-anonymisering i forbindelse med besøk på nettsiden vår, vil IP-adressen din likevel innenfor EU og EØS bli registrert i forkortet form. Kun i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen din bli overført til serveren i USA og forkortet der. På oppdrag fra eieren av denne nettsiden kan Google benytte denne informasjonen til å evaluere kundeadferd, sammenfatte rapporter om aktivitet på hjemmesiden samt gjennomføre andre analyser og tjenester for oss. IP-adressen din, som registreres av Google Analytics, vil ikke bli blandet sammen med annen informasjon innsamlet av Google. Du kan hindre lagring av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi vil likevel minne om om at ikke alle funksjoner på hjemmesiden vår vil fungere optimalt hvis du velger å gjøre dette. Du kan i tillegg hindre at personspesifikk informasjon (som f.eks. IP-adressen din) som samles gjennom cookies og bruk av hjemmesiden overføres til eller blir brukt av Google. Dette kan du gjøre ved å laste ned og installere en applikasjon til nettleseren din, som du kan laste ned her.
 

Kredittverdighetsinformasjon

I tilfeller hvor vi sender en vare uten på forhånd å ha mottatt betaling, vil vi for å beskytte våre interesser innhente kredittverdighetsinformasjon basert på matematisk og statistisk metode fra SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. Dine rettigheter vil bli ivaretatt i samsvar med lovens bestemmelser.

Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg en bestillingsoversikt samt våre vilkår og betingelser pr. e-post. Våre vilkår og betingelser kan du også til enhver tid se gjennom ved å klikke her. Dine tidligere bestillinger kan du få overblikk over ved å logge deg inn på brukerkontoen din.